Zwroty

1. Kupujący zawierając umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.

2. Zwrot może nastąpić tylko wtedy gdy towar nie był używany ani nie został w żadnej sposób zniszczony/uszkodzony.

3. Zwracany towar musi być kompletny, powinien posiadać oryginalne opakowanie, dokument zakupu i kartę gwarancyjną.

4. Przed zwrotem należy skontaktować się ze sprzedającym telefonicznie lub napisać e-mail w celu potwierdzenia danych adresowych na jaki będzie trzeba wysłać zwracany towar.

5. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący, informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem , oraz bez wcześniejszej informacji telefonicznej lub e-mailowej.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać na e-mail.

7. Zwracany towar należy odsyłać z otrzymanym paragonem/fakturą.

8. Zwroty przyjmowane będą tylko i wyłącznie z dołączonym do przesyłki oświadczeniem odstąpienia od umowy.

9 .W sytuacji uznania przez sklep, iż zwrócony towar nie odpowiada powyższym wymogom, może uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji Kupującego.Pobierz formularz zwrotu

Reklamacje

1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
  • fotografię uszkodzonego , wadliwego elementu
  • dokumenty (gwarancja , dowód zakupu)


2. Reklamacje można zgłaszać w formie mailowej lub wysłać pismo pocztą na adres:

biuro@moto-ar.pl
Moto Ar Arkadiusz Szcześniak
Ul. Piłsudskiego 163 A
26-220 Stąporków

Reklamacje z tytułu wad , należy zgłaszać do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego. Reklamowany towar winien być dostarczony do wyżej wspomnianych podmiotów na koszt kupującego.
Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego, do domagania się zwrotu kosztów poniesionych w związku z wadą towaru, w tym kosztów transportu do najbliższego punktu naprawczego. W przypadku wysyłki reklamowanego towaru należy zadbać o właściwe zabezpieczenie na czas transportu albowiem ewentualnie powstałe uszkodzenia nie są objęte gwarancją

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Naprawa wadliwego towaru powinna nastąpić w terminie, do 21 dni, a w przypadku zamówienia wadliwego podzespołu u producenta lub odesłania do naprawy u producenta, 30 dni.
W przypadku skomplikowanego charakteru wady, a także konieczności wykonania przez Gwaranta ekspertyzy w zakresie przyczyn uszkodzenia, termin może być przedłużony przez Gwaranta stosownie do okoliczności, nie dłużej jednak niż do 60 dni.

4. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź poprzez kontakt telefoniczny.

5. Decyzje o wymianie komponentu na nowy, podejmuje producent, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwa jego naprawa. W przypadku wymiany wadliwej/ych części na nowe, Gwarant zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych .


Pobierz formularz reklamacyjny